Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo

Kế Hoạch Công Tác Tháng 8 năm 2022

Kế Hoạch Công Tác Tháng 8 năm 2022

Kế Hoạch Công Tác Tháng 8 năm 2022

Thông báo về việc xét thăng hạng đặc cách lên chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I, mã số V.07.01.01) năm 2022

Thông báo về việc xét thăng hạng đặc cách lên chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I, mã số V.07.01.01) năm 2022

xét thăng hạng đặc cách lên chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I, mã số V.07.01.01) năm 2022

Kế hoạch Công tác tháng 7 năm 2022

Kế hoạch Công tác tháng 7 năm 2022

Kế hoạch Công tác tháng 7 năm 2022

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...